Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

นี่ไงใบเสร็จโกงชาติ

Wednesday, 09 December 2009 14:58

ในขณะที่รัฐบาลเต่าพยายามสร้างภาพพจน์ว่ามีความสุจริตและต่อต้านการทุจริต ถึงกับตั้งการพิธีล้างคอร์รัปชันให้สิ้นแผ่นดินไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดยเชิญประธานองคมนตรีมาเป็นประธาน แต่ข่าวคราวการคอร์รัปชันก็ยังก้องกระหึ่มมิได้เว้นแต่ละวัน

โดยเฉพาะข่าวคราวคนหลังบ้านรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ตั้งกลุ่มก๊วนวิ่งเต้นเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ต่างกับยุครัฐบาลที่แล้ว ก็ยังคงเป็นข่าวหนาหู และร้อนถึงคนที่อยู่หน้าบ้านต้องมาอ้อนวอนสื่อมวลชนว่าถ้ามีอะไรก็ให้เล่นงานตัวเอง อย่าไปพูดถึงเมียเป็นอันขาดก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องร้อนกันขนาดนี้ เพราะหากจะสร้างความสุจริตและต้องการล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทยจริงแล้ว ก็ไม่ต้องทำอะไรกันมาก เพียงแต่บอกคนหลังบ้านให้หยุดการกระทำชั่วเสีย บ้านเมืองก็จะสะอาดขึ้นที่สำคัญคือการทำตามที่พูดให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนอกจากจะขจัดหรือต่อต้านการคอร์รัปชั่น ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับการคอร์รัปชั่นแล้ว ยังต้องพิทักษ์รักษาประโยชน์แห่งชาติไว้ด้วย

 

เรื่องราววันนี้เป็นเรื่องที่มีหลักฐาน และมีพฤติการณ์ที่ชัดเจนแล้ว พอที่จะเรียกได้ว่าเป็นใบเสร็จการโกงชาติได้แล้วเพราะเจ้าตัวที่กล่าวหาอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาก็มีตัวตนอยู่ และก็ไม่ใช่คนกระจอกงอกง่อย แต่มียศทางราชการเป็นถึงพลเรือเอก มีตำแหน่งเป็นถึงรองปลัดกระทรวงกลาโหม และประธานคณะกรรมาธิการคมนาคมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย คือพลเรือเอกบรรณวิทย์ เก่งเรียน

 

นายพลคนตงฉินแห่งชาติ กำลังปราบปรามต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างถึงพริกถึงขิง แต่ดูเหมือนว่ากำลังถูกเหม็นหน้าจากผู้มีอำนาจในบ้านเมือง และไม่เคยได้รับความร่วมมือจากคนที่ป่าวร้องว่าสุจริต ซื่อสัตย์แต่ประการใดเลย

 

พลเรือเอกบรรณวิทย์ เก่งเรียน และคณะได้ทำการตรวจสอบการเช่าที่รถไฟในย่านลาดพร้าว ซึ่งห้างสรรพสินค้าชื่อดังรายหนึ่งได้สัญญาเช่ามาแต่ก่อนในค่าเช่าที่ถูกแสนถูก คือปีละประมาณ 10 ล้านบาท

 

ในขณะที่พื้นที่เช่ากว้างใหญ่กว่าพื้นที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงสองเท่า และมีทำเลที่ตั้งที่ดีและทำมาหาประโยชน์ได้เป็นอย่างดีไม่ต่างกันเลยอาจจะเป็นโชคดีของบ้านเมืองที่บรรดาคณาจารย์ผู้รักษาผลประโยชน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาซื่อสัตย์สุจริตและไม่แกล้งทำเป็นโง่ จึงได้มีบรรทัดฐานของอัตราค่าเช่าให้คนไทยได้รู้ได้เห็นกัน

 

สัญญาเช่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับที่ดินอันเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้ามาบุญครองและโรงแรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งกำลังหมดสัญญาเหมือนกัน และมีการอนุญาตให้ต่อสัญญาไปได้ 20 ปี ในอัตราค่าเช่ารวม 20,000 ล้านบาท หรือประมาณปีละ 1,000 ล้านบาท ทอนลงมาก็จะตกเดือนละเกือบร้อยล้านบาท

 

ที่ดินดังกล่าวนั้นเป็นพระราชมรดกในล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระราชทานให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นทุนรอนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

 

แล้วครูบาอาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นก็ได้รับพระบรมราชปณิธานนั้นไว้เหนือเกล้า จัดการหาผลประโยชน์ในที่ดินให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ จนทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ต้องเดือดร้อนในทางการเงิน และสามารถพัฒนากิจการงานให้ก้าวหน้าไปได้โดยลำดับ

 

การรถไฟก็เหมือนกัน เป็นกิจการที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้นให้เป็นกิจการคมนาคมหลักของบ้านเมือง โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะแบ่งเบาภาระค่าโดยสารที่การรถไฟจะเรียกจากประชาชน ดังนั้นจึงทรงพระราชทานที่ดินให้กับการรถไฟเพื่อจัดการหาประโยชน์ เพื่อเอามาเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายและในการพัฒนากิจการรถไฟ

 

ทรงพระราชทานที่ดินสองข้างทางรถไฟเป็นระยะทางข้างละ 1-5 เส้น คือระหว่าง 20-100 วา จากเขตรางรถไฟออกไปทั้งสองข้าง คิดเป็นที่ดินทั้งประเทศราว ๆ 250,000 ไร่

 

รางรถไฟตัดผ่านไปถึงไหน ที่ดินสองข้างทางรถไฟข้างละ 20-100 วาก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟที่จะแสวงหาประโยชน์ได้เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายและทำให้ต้นทุนของการรถไฟถูกลง ทำให้คิดค่าโดยสารราคาถูกจากประชาชนได้และยังมีเงินเหลือพอที่จะพัฒนากิจการรถไฟโดยไม่ต้องรบกวนเงินงบประมาณแผ่นดินด้วย

 

เป็นพระบรมราโชบายที่สุดแสนจะวิเศษและประเสริฐสุด เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรของพระองค์

 

มิใช่แต่เพียงนั้น เส้นทางรถไฟไปถึงไหนก็จะมีสถานีรถไฟจัดตั้งขึ้นเป็นแห่ง ๆ กลายเป็นแหล่งพาณิชย์ที่สำคัญของอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ ที่ทางรถไฟผ่านไป

 

เพราะเมื่อตั้งสถานีรถไฟที่แห่งหนตำบลไหน ผู้คนก็จะสัญจรไปมาแน่นหนาขึ้น กลายเป็นศูนย์กลางการค้าการพาณิชย์ของพื้นที่นั้น ๆ ไปโดยปริยาย และยังมีจุดขนส่งสินค้ารถไฟในระหว่างทางอีกหลายจุด กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งเพิ่มขึ้นไปอีก

 

บริเวณที่ตั้งสถานีรถไฟซึ่งเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ของแต่ละพื้นที่ก็ดี ที่กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งของแต่ละพื้นที่ก็ดี เป็นที่ที่มีทำเลดี สามารถทำการค้าการขายได้ดีจึงเป็นที่มีราคาในวันนี้ในจำนวนที่ดินประมาณ 250,000 ไร่ของการรถไฟนั้นเป็นที่ดินที่จัดไว้สำหรับหาประโยชน์ได้ถึงประมาณ 50,000 ไร่ในจำนวน 50,000 ไร่นี้การรถไฟสามารถให้เช่าเพื่อทำกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ ได้ ตั้งเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์หรือศูนย์การค้าได้ และตั้งเป็นศูนย์การขนส่งได้

 

มีผู้เคยประเมินไว้ว่าหากบริหารจัดการผลประโยชน์ที่ดินของการรถไฟที่ทรงพระราชทานไว้เพื่อการดังกล่าวแล้ว คิดกันแค่จำนวน 50,000 ไร่เท่านั้น การรถไฟก็จะมีรายได้ปีละไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทเพียงพอต่อการที่จะนำมาลดต้นทุนของการรถไฟ ทำให้ประชาชนสามารถใช้บริการของการรถไฟได้ในราคาที่ไม่แพง และการรถไฟก็จะมีทุนรอนเหลือไปพัฒนาการรถไฟให้ก้าวหน้าต่อไป ทั้งพนักงานของการรถไฟก็จะมีรายได้สวัสดิการที่ดี

 

หากทำให้การเป็นไปดังพระราชประสงค์เช่นนี้แล้ว การรถไฟก็จะเจริญก้าวหน้า พนักงานก็จะมีความมั่นคง ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์และไม่เป็นภาระแก่ประเทศชาติแต่กลับมีการทรยศและฉ้อโกงพระราชมรดกชิ้นนี้อย่างหน้าด้านหน้าทน มีการเอาที่ดินของการรถไฟไปให้เช่าในราคาถูก ๆ แต่เรียกเก็บเงินใต้โต๊ะเป็นประโยชน์ตนและคณะเป็นจำนวนเงินมหาศาล นี่คือการโกงชาติที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และยังจะเกิดขึ้นต่อไปอีกเรามาว่ากันถึงที่ดินการรถไฟที่ลาดพร้าว ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงสองเท่า มีทำเลที่ตั้งดีพอ ๆ กัน ทั้งที่ดินและอาคารที่ก่อสร้างไว้ตกเป็นของการรถไฟมีมูลค่าประมาณ 30,000-40,000 ล้านบาทแล้ว และสัญญาเช่าก็กำลังจะหมดลงเหมือนกัน

 

หากจะเทียบเคียงกับที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การให้เช่าที่ดินรายนี้ในระยะเวลา 30 ปีตามที่ขอต่อสัญญาเช่าก็จะต้องคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า 30,000-40,000 ล้านบาท คือถ้าคิด 30,000 ล้านบาท ก็เป็นอัตราเดียวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่พื้นที่มากกว่าสองเท่า ดังนั้นการรถไฟจึงควรจะได้ค่าเช่าประมาณ 40,000 ล้านบาทตามจำนวนเนื้อที่และเวลาเช่าที่ต้องการขอต่อออกไป

 

พลเรือเอกบรรณวิทย์ เก่งเรียน และคณะได้เรียกร้องเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังมาหลายครั้งหลายหน แต่ไม่เคยมีท่าทีขานรับจากรัฐบาลเต่าเลย กลับมีการเคลื่อนไหวอย่างคึกคักของผู้คนหลังบ้าน และมีทีท่าว่าจะให้เช่าต่อไปในอัตราค่าเช่าที่ถูกสุด ๆ คือปีละประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งต้องถือว่าเป็นการโกงชาติที่หน้าด้านที่สุดคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่งตีความการต่อสัญญาเช่าที่มีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทมาหยก ๆ ว่าต้องทำตามกฎหมายร่วมทุน จึงต้องคอยดูกันว่าจะมีใครหน้าด้านและย่ำยีกฎหมายให้ต่ออายุสัญญาเพื่อการโกงชาติหรือไม่

 

เราเรียกร้องให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และพลเรือเอกธีระ ห้าวเจริญ แสดงท่าทีในเรื่องนี้ว่าจะรักษาประโยชน์ชาติหรือจะปล่อยให้มีการโกงชาติ เพราะใบเสร็จการโกงชาติเห็นกันจะจะแจ้ง ๆ แล้ว.


ที่มา : ผู้จัดการรายวัน