Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home เส้นทางการต่อสู้ อื่น ๆ ''สพรั่ง'' กลัวไม่ไหวดึง ''บรรณวิทย์'' ช่วยล้างทีโอที

''สพรั่ง'' กลัวไม่ไหวดึง ''บรรณวิทย์'' ช่วยล้างทีโอที

Thursday, 24 December 2009 16:08

 

surge-fear-can-not-draw

 

           โพสต์ทูเดย์ — พล.อ.สพรั่ง ดึง พล.ร.อ.บรรณวิทย์ นั่งที่ปรึกษา บอร์ดทีโอที หวังช่วยกวาดบ้าน 3 โครงการยักษ์ ผลักดันกฎหมายคุ้มครองทีโอที บรรจุในรัฐธรรมนูญเหมือนฉบับก่อน
 
           นายชิต เหล่าวัฒนา โฆษกคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ทีโอที กล่าวว่า พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ประธานบอร์ด ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา 2 คน โดยมี พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามแก้ไขปัญหาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นประธาน และ พ.อ.ธัญญพรหม อัศวจินดา เป็นที่ปรึกษา

           โดยจะเข้ามาทำงานร่วมกับบอร์ด ชุดเล็กที่มี พ.ต.อ ชาญชิต เพียรเลิศ เป็นประธาน เพื่อให้การดำเนินงาน ของบอร์ดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ อันเป็นไปตามที่ประชุมบอร์ดประจำวันที่ 20 เมษายน 2550 โดยอาศัยอำนาจตามความข้อ 37 ข้อบังคับบริษัท ทีโอที

           ทั้งนี้ บอร์ดชุดเล็ก มีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร โดยปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ 3 โครงการ คือ โครงการขยายเลขหมาย 5.6 แสนเลขหมาย โครงการไทย โมบาย และโครงการระบบบิลลิงรวม 5 พันบ้านบาท ที่ยังล่าช้า และทำให้ทีโอทีสูญเสียรายได้

           พล.ร.อ.บรรณวิทย์ กล่าวว่า นอกจากการตรวจสอบการทุจริตทั้ง 3 โครงการแล้ว จะผลักดันให้มีกฎหมายคุ้มครอง ทีโอทีในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเรื่องภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเคยบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้ว แต่ฉบับนี้ไม่มี เพื่อไม่ให้ทีโอทีเสียเปรียบเหมือนอย่างที่ผ่านมา

           รายงานข่าวแจ้งว่า สาเหตุที่ พล.อ.สพรั่ง ดึง พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เข้ามาร่วมทำงาน เนื่องจาก พล.อ.สพรั่ง ได้เคยทำงานร่วมกับ พล.ร.อ.บรรณวิทย์ กรณีการตรวจสอบรันเวย์และแท็กซี่เวย์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

           โดยพล.ร.อ.บรรวิทย์ นั้นทำหน้าที่ตรวจ สอบข้อมูลที่น่าสงสัยในการทำงานของบอร์ดชุดเก่า รวมถึงฝ่ายบริหารของบริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) อย่างเต็มที่ จนทำให้เกิดการแก้ไขปัญหารันเวย์อย่างเป็นทางการ ขณะที่ พล.อ.สพรั่ง ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด ทอท.


ที่มา : โพสทูเดย์ (วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2550)