Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home เส้นทางการต่อสู้
              พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ไม่เชื่อว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นในสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ จะมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกิน 49% ตามที่กฎหมายกำหนด แม้ล่าสุดนายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย และกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจะเข้าซื้อหุ้นไทยแอร์เอเชียในส่วนของกลุ่มชินคอร์ปออกไปกว่า 49% เพราะไม่เชื่อว่ากลุ่มนายทัศพลจะมีเงินมาก หากมีจริงทำไมไม่ซื้อตั้งแต่แรก เพิ่งมาซื้อตอนนี้ ดังนั้น เพื่อความชอบธรรม ขอให้ กรมการขนส่งทางอากาศเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบว่า เงินที่นายทัศพลและผู้บริหารนำมาซื้อหุ้นมาจากไหน
Tuesday, 13 October 2009 11:18
         พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมกรมการขนส่งทางอากาศ (ขอ.) พร้อมถามความคืบหน้าในการดำเนินการกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย หลังตรวจสอบพบว่าสายการบินดังกล่าวกระทำผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจการบิน ในกรณีสัดส่วนการถือหุ้นไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจากตามกฎหมายกำหนดให้สัดส่วนการถือหุ้นของธุรกิจสายการบิน ต้องมีสัดส่วนของคนไทยรวมไม่ต่ำกว่า 51% ซึ่งที่ผ่านมาสายการบินไทยแอร์เอเชียถือหุ้นโดย 1. บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด 50% (ซึ่งในส่วนนี้มีกลุ่มชินคอร์ปถือหุ้นถึง 49% แต่ในบริษัทชินคอร์ปเองกลับมีต่างชาติถือหุ้นกว่า 35%) 2. แอร์มาเลเซีย 49% และ 3. นายทัศพล แบเลเว็ลด์ 1%
Tuesday, 13 October 2009 11:08
          พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน ประธานคณะกรรมมาธิการสมาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการพิจนาการบุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่บริเวณเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ของนักการเมืองตระกูลใหญ่ว่า ได้ตรวจสอบเรื่องนี้มา 3-4 เดือนแล้วพบว่ามีการใช้เอกสารปลอมไปออกโฉนดที่ดินแล้วนำไปกู้ธนาคาร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิกรมที่ดิน กรมแผนที่ทหาร การรถไฟฯ ได้นำเอกสารหลักฐาน รวมถึงแผนที่มายืนยันแล้วว่าตรงกัน ดังนั้นคาดว่าอีกไม่เกิน 30 วันจะได้ข้อสรุป ขอยืนยันว่าจะยึดที่ดินของการรถไฟฯคืน พร้อมดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับผู้ที่กระทำผิด อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เคยมีการตรวจสอบหลายครั้งแต่ไม่เป็นผล ใครมาแตะมีอันเป็นไป หรือหากเป็นข้าราชการก็ดดนย้ายออกจากพื้นที่ ดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าแตะ.ที่มา : ไทยรัฐ
Friday, 09 October 2009 11:11
       พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ เปิดเผยภายหลังการตรวจสอบการทำงานเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด (ซีทีเอ็กซ์ 9000) จำนวน 26 เครื่อง ที่ล่าสุดมีปัญหาจำนวน 10 เครื่องไม่สามารถดำเนินการว่า ได้รับแจ้งว่าเครื่องซีทีเอ็กซ์ที่มีปัญหาดังกล่าวได้ขัดข้องมาตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. แล้ว และจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดจากมีไวรัสอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมแน่นอน ไม่ได้เกิดจากมีเจ้าหน้าที่นำแผ่นซีดีไปโหลดเพลงหรือดูหนังตามที่เป็นข่าว นอกจากนั้นยังได้รับรายงานว่าไวรัสที่อยู่ในระบบนั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบและพบมานานแล้ว แต่ที่ผ่านมายังไม่สามารถฆ่าไวรัสได้
Thursday, 08 October 2009 16:21
                 บรรณวิทย์เล็งชงสพรั่งโละบอร์ดทอท.ยกกระบิ       เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา และติดตามการแก้ไขปัญหาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยภายหลังการตรวจสอบการทำงานของเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดซีทีเอ็กซ์ ว่า สาเหตุที่การทำงานของเครื่องซีทีเอ็กซ์ขัดข้องตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น เป็นเพราะมีไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่ในระบบตั้งแต่รับมอบเครื่อง ประกอบกับเครื่องซีทีเอ็กซ์มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัท จีอี อินวิชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ติดตั้งเครื่องซีทีเอ็กซ์ ได้ปิดเครื่องและดำเนิน การตามขั้นตอนการกำจัดไวรัส แต่หลังจากนั้นไม่สามารถเปิดเครื่องได้
Thursday, 08 October 2009 15:13
Thursday, 08 October 2009 14:17
« Start  Prev  1  |  2  |  3  |  Next  End »

Page 1 of 3